شنبه ۱۳ خرداد ۰۲

طراحي مدرن

آموزش كسب و كار اينترنتي

علت آب دادن يخچال جنرال الكتريك

۰ بازديد

از مهم ترين مشكلاتي كه ممكن است براي يخچال فريزر جنرال الكتريك رخ دهد، نشت آب است. حال علت آب دادن يخچال جنرال الكتريك بايد مورد بررسي قرار بگيرد و تمامي عواملي كه منجر به بروز اين ايراد شده اند، عيب يابي شوند.

در صورتي كه مشكل نشتي آب يخچال جنرال الكتريك ناديده گرفته شود، با گذشت زمان، مي تواند به خرابي كف آشپزخانه منتهي شود و آسيب هاي جدي ديگري به اين يخچال فريزر وارد گردد. به همين خاطر است كه شناسايي دليل آب دادن يخچال جنرال الكتريك اهميت زيادي دارد.

دلايل آب دادن يخچال جنرال الكتريك چيست؟

نشت آب از يخچال جنرال الكتريك مي تواند به دلايل مختلفي بستگي داشته باشد. در صورتي كه در زمان مناسب براي بررسي و رفع ايراد به وجود آمده اقدام نكنيد، ديگر قطعات اين وسيله نيز معيوب شده و شما مجبور به پرداخت هزينه هاي بيش تري براي تعميرات تخصصي يخچال جنرال الكتريك خواهيد شد.

خرابي لاستيك دور درب يخچال

مستهلك شدن و فرسودگي لاستيك دور درب، از متداول ترين دلايل آب دادن يخچال جنرال الكتريك به حساب مي آيد. آن را بررسي نموده و با مشاهده هر گونه پارگي و يا تغيير شكل و حالت، آن را تعويض نماييد.

مسدود شدن لوله تخليه

نشتي آب از يخچال جنرال الكتريك مي تواند به دليل گرفتگي لوله تخليه باشد. از آن جايي كه يخچال جنرال الكتريك به چرخه يخ زدايي مجهز شده است، يخ و برفك ايجاد شده روي سيم پيچ هاي اواپراتور را ذوب مي كند. آب حاصل از ذوب شدن اين يخ ها به سيني يا زير يخچال فريزر انتقال داده مي شود. در صورتي كه لوله تخليه آب دچار گرفتگي شده باشد، نشتي آب از يخچال رخ مي دهد.

حال با انجام مراحل زير، اين مشكل را بررسي كنيد:

 • يخچال را خاموش نماييد و اتصال برق آن را جدا كنيد.
 • كشو هاي يخچال را از جاي خود دربياوريد.
 • لوله ناودان به طور معمول در زير دستگاه تعبيه شده است. آن را پيدا كرده و كمي جوش شيرين داخل آن بريزيد تا گرفتگي ايجاد شده برطرف شود.
 • سپس يخچال را روشن نماييد.

وجود برفك در قسمت اواپراتور

يخ زدگي اواپراتور ممكن است به دليل معيوب شدن ترموستات، هيتر ديفراست، باز ماندن درب يخچال براي مدت زماني طولاني و يا انجام تنظيم دماي نادرست مي باشد. به همين خاطر بايد قطعات بررسي شده و براي تعمير و تعويض هر كدام جهت رفع علت آب دادن يخچال جنرال الكتريك اقدام شود.

شكستگي سيني تخليه

يخچال جنرال الكتريك به يك سيني تخليه مجهز شده است كه آب ناشي از يخ زدايي، در سيني تخليه جمع مي شود. سپس گرماي كمپرسور يخچال باعث تبخير شدن آن مي شود. با پر شدن بيش از حد اين سيني ممكن است شكسته شود و با شكسته شدن سيني، نشتي آب رخ مي دهد و بايد حتما تعويض گردد.

نشتي آب از يخساز يا آب سردكن

شل شدن لوله هاي آب به يخساز يخچال، مي تواند علت آب دادن يخچال جنرال الكتريك باشد. اين نوع نشتي، از جلو يا پشت يخچال رخ مي دهد. لازم است براي رفع اين ايراد بايد لوله آب منتهي به يخساز كه در قسمت بيروني يخچال تعبيه شده است، بررسي شده و با مشاهده رطوبت آن را تعويض نماييد.

معيوب بودن لوله هاي ورودي

آب دادن يخچال جنرال الكتريك از پشت اين دستگاه، نشانه اي از معيوب بودن لوله هاي ورودي مي باشد. در صورتي كه لوله ها سوراخ شده باشد، بايد آن ها را تعويض نماييد.

خرابي فيلتر آب

تجمع رسوبات در فيلتر آب يخچال جنرال الكتريك، باعث ترك خوردن شلنگ مي شود و در نتيجه منجر به نشتي آب از آن مي شود. از طريق سرويس و تعويض فيلتر آب مي توانيد علت آب دادن آن را برطرف كنيد.

معيوب بودن مخزن آب

مخزن آب كه وظيفه خنك سازي و ذخيره آب را دارد، در صورتي كه دچار شكستگي شده باشد و يا در جاي خود به درستي متصل نشده باشد، مي تواند علت آب دادن يخچال جنرال الكتريك باشد. بايد آن را بررسي نموده و مخزن را تعويض كنيد.

علت نشت آب از زير فريزر

وجود المنت در كف فريزر، باعث آب كردن برفك و يخ زدايي مي شود. در صورتي كه اين المنت معيوب شود و يا سوراخ شده باشد، علت نشت آب از زير فريزر مي باشد. بايد از سلامت المنت مطمئن شويد و در صورت معيوب بودن آن را تعويض كنيد.

شلنگ پشت يخچال جنرال الكتريك

در پشت يخچال جنرال الكتريك شلنگي تعبيه شده است كه از طريق آن، آب ناشي از يخ زدايي لوله هاي اواپراتور را در سيني جمع كند. حال اگر اين شلنگ سوراخ و يا مستهلك شود، مي تواند منجر به نشتي از پشت يخچال جنرال الكتريك شود.

علت ريختن آب روي موتور يخچال جنرال الكتريك

در فرآيند سرما سازي يخچال، برفك ايجاد مي شود كه در مدل هاي الكترونيكي، قطعات ديفراست، وظيفه برفك زدايي را بر عهده دارند. برفك هاي آب شده به واسطه لوله فاضلاب خروج پيدا مي كنند و به روي كاسه موتور يخچال سر ريز مي شوند، در آخر با كاركرد كمپرسور و دماي ايجاد شده، آب روي كاسه موتور تبخير مي گردد.

علت آب دادن پشت يخچال جنرال الكتريك

با يخ زدايي، آب ناشي از ذوب شدن برفك ها به واسطه لوله تخليه، به كاسه روي كمپرسور يخچال وارد مي شود. شلنگي اين آب را به كاسه روي موتور هدايت كرده و گرماي كمپرسور آن را تبخير مي كند.

 • حال اگر اين كاسه سوراخ شود، مشكل آب دادن پشت يخچال جنرال الكتريك بروز پيدا مي كند.
 • هم چنين اگر شلنگ معيوب شود، مجدد اين ايراد مشاهده مي شود.
 • با عدم داغ شدن موتور و تبخير نشدن آب داخل كاسه، نيز نشتي پشت يخچال جنرال الكتريك ايجاد مي شود.
 • با قطع اتصالات شيلنگ هاي پشت يخچال نيز نشتي ديده مي شود.

نشت آب از فاضلاب يخچال جنرال الكتريك

انتهاي ديواره يخچال، يك سوراخ به منظور تخليه آب ايجاد شده است كه با نام فاضلاب يخچال شناخته مي شود. گرفتگي و مسدود شدن اين سوراخ، باعث بسته شدن مسير فاضلاب يخچال جنرال الكتريك شده و آب به كف دستگاه نفود پيدا مي كند.

بايد حتما سوراخ فاضلاب يخچال به خوبي رسوب زدايي شود. پيشنهاد مي دهيم براي انجام اين كار از يك ميله خيلي نازك استفاده كنيد و در آخر آن را با آب جوش شست و شو دهيد.

دليل نشت آب از آبسرد كن يخچال جنرال الكتريك

آبسردكن يخچال، به يك پدال مجهز شده است كه داراي سوئيچ مي باشد. اين سوئيچ از دو بخش اهرم و محرك تشكيل شده است. هنگامي كه پدال فشار داده مي شود، محرك سيگنالي را به شير برقي مي فرستد تا آب به بيرون هدايت شود.

در صورتي كه دريچه اهرم زمان خارج شدن آب باز نشود، نشان دهنده معيوب بودن سوئيچ به شمار آمده و به دليل عدم بسته شدن كامل دريچه، پس از رها سازي پدال آبسردكن، نشت آب صورت مي گيرد. بايد حتما سوئيچ تعويض گردد تا مشكل نشت آب از آبسرد كن يخچال جنرال الكتريك برطرف شود.

روش هاي جلوگيري از نشت آب يخچال جنرال الكتريك

براي اين كه بتوانيد از بروز ايراد نشتي آب و همين طور علت آب دادن يخچال جنرال الكتريك پيگيري نماييد، در ادامه تعميركاران آي پي امداد راهكار هايي را به همين منظور ارائه كرده اند:

 • نظافت يخچال را به صورت دوره اي انجام دهيد.
 • از ريخته شدن مواد غذايي داخل يخچال يا فريزر جلوگيري كنيد.
 • براي رفع جرم هاي يخچال، لكه هاي ايجاد شده را به خوبي پاك كنيد.
 • با پوسيده شدن و خرابي كاسه روي موتور، حتما آن را تعويض نماييد.
 • از عدم معيوب بودن لوله تخليه آب يخچال جنرال الكتريك اطمينان خاطر كسب كنيد.
 • بايد هر سه ماه يكبار قسمت فاضلاب داخل يخچال را به كمك يك ميله باريك تميز كرده و با آب جوش آن را بشوييد.
 • حتما آخر هر فصل، بست شلنگ پشت يخچال جنرال الكتريك را باز كرده و محكم داخل آن فوت كنيد و سپس با آب جوش آن را تميز نماييد تا گرفتگي هاي ايجاد شده رفع گردد.

 

فينگر فود چيست؟

۰ بازديد

 

همانطور كه از نام آن پيداست، فينگر فود با انگشتان به روشي بسيار بدون عارضه خورده مي شود و يكي از غذاهاي رايج بسياري از كشورها است. پيش‌غذاهاي كوچك براي بوفه‌ها و پذيرايي از مراسم ها ايده‌آل هستند و در مدل هاي مختلف موجود هستند - به عنوان مثال به عنوان آنتي پاستي، كاناپه يا تاپاس. در fingerfood.ir مي توانيد دريابيد كه فينگرفود به معناي واقعي چيست و چه ايده هايي را مي توانيد به مهمانان خود ارائه دهيد.

 

فهرست مطالب

 

    فينگر فود: خوشمزه، لقمه اي، بدون عارضه

    ايده هاي فينگر فود از سراسر جهان

    فينگر فود مد روز براي مهمانان شما

 

فينگر فود: خوشمزه، لقمه اي، بدون عارضه

 

چه در مراسم، رويدادها يا در بوفه فينگر فود مد روز است و تقريباً در هر رويداد بخشي از پذيرايي است. پيش‌غذاهاي كوچك به راحتي آماده مي‌شوند و مي‌توان آنها را بلافاصله بدون هيچ بشقاب يا كارد و چنگال ميل كرد. به اين ترتيب، مهمانان مي توانند به راحتي با يكديگر صحبت كنند، در اطراف قدم بزنند و همزمان از ميان وعده هاي خوشمزه لذت ببرند. فينگر فود هميشه ايده خوبي است، به خصوص در تابستان: بدون احساس سنگيني روي شكم، شما را سير مي كند. علاوه بر اين، شما فقط به فضاي كمي براي ارائه پيش‌غذاهاي كوچك نياز داريد و نيازي به برنامه‌ريزي فضايي براي ميز، صندلي و غيره نداريد.

به گفته دودن، فينگر فود به مجموعه غذاهايي گفته مي‌شود كه به گونه‌اي تهيه مي‌شوند كه مي‌توان آن‌ها را )در مهماني‌ها يا ميهماني‌ها( بدون كارد و چنگال )با انگشتان( به دهان برد. در رستوران‌ها، فينگر فود اغلب به‌عنوان «amuse-gueule» (به معناي واقعي كلمه: شادي دهان) سرو مي‌شود: به عنوان يك حركت در خانه، پيشخدمت بدون اينكه از او خواسته شود، غذاي كمي براي خوردن سر ميز مي‌آورد. در آشپزي عالي، اين هديه كوچك به عنوان "موش-بوش" (لذت دهان) نيز شناخته مي شود. فينگر فود اغلب غذاي سرد است، در موارد نادري پيش غذاها نيز به صورت گرم سرو مي شوند.

ايده هاي فينگر فود از سراسر جهان

طيف گسترده اي از غذاهاي لذيذ آشپزي وجود دارد كه مي توان آنها را تنها در چند لقمه خورد. فينگر فود اغلب با سيخ هاي (وگان) يا ساندويچ هاي كوچك عرضه مي شود. به عنوان مثال، كراست ها، كوفته هاي پر شده از خمير پف دار نيز به طور گسترده اي به عنوان غذاي انگشتي استفاده مي شوند.

لقمه هاي كوچك در سراسر جهان بسيار محبوب هستند. بسياري از آشپزخانه هاي خاص كشور با انواع مختلف غني شده اند:

    فينگر فود ايتاليايي: آنتي پاستي، مانند بروشتا، آب سرد شده (سالامي يا ژامبون)، سبزيجات ترشي

    فينگر فود فرانسوي: amuse-gueule (پيش غذا) و hors d’oeuvre (پيش غذاي كلاسيك در وعده هاي بسيار كوچك

    فينگر فود آلماني (اصالت فرانسوي): كاناپ (برش‌هاي كوچك نان يا باگت‌هاي كوچك در اندازه‌هاي لقمه‌اي)

    فينگر فود اسپانيايي: تاپاس، مانند سيخ زيتون (aceitunas)، سيخ گوشت ترشي (pinchos morunos)، ميگو سرخ شده در روغن زيتون با فلفل قرمز و سير (gambas al ajillo) و تورتيلا (املت سيب زميني)

    فينگر فود نروژي: كيك هاي كوچك يا نان با ماهي قزل آلا

    فينگر فود عربي و تركي: مزه شامل فلافل، كيبه (كوفته بلغور سرخ شده) و برگ انگور شكم پر

    فينگر فود آسيايي: مانند سوشي از ژاپن، رول هاي اسپرينگ و تابستانه از چين و سمبوسه (كوفته هاي سرخ شده، شكم پر) از هند و پاكستان.

    فينگر فود از بريتانيا و ايالات متحده آمريكا: بسته بندي

 

فينگر فود مد روز براي مهمانان شما

 

فينگر فود به شكل لقمه‌هاي كوچك و لقمه‌اي يك غذاي كلاسيك مطلق است، اما در عين حال به اصطلاح «ميان‌وعده‌سازي» نيز عمل مي‌كند. از آنجايي كه كار و زندگي خصوصي به طور فزاينده اي به انعطاف پذيري و تحرك بيشتري از مهمانان شما نياز دارد، اغلب زمان كافي براي وعده هاي غذايي بزرگتر وجود ندارد. با فينگر فود و تنقلات كوچك، مهمانان شما مجبور نيستند يك وعده غذايي خوشمزه را در اين بين انجام دهند، اما مي توانند آنها را به راحتي و به سرعت در حال حركت بخورند.

شما دوستان گرامي ميتوانيد سفارشات فينگرفودي خود را براي برگزاري جشن ها و مهماني هاي با كيفيت تر به فينگرفود تهران بسپاريد.

راهنماي كامل استفاده از قانون جذب

۰ بازديد

قانون جذب امكان بي نهايت، فراواني بي نهايت و شادي بي نهايت را مي دهد. هيچ چيز براي آن دشوار نيست و اگر اجازه دهيد مي تواند زندگي شما را از هر نظر تغيير دهد. شما مي توانيد با شركت در دوره قانون جذب فرهاد كوكائيان، به طور كامل اين قانون را فرا بگيريد. اما اين مقاله نيز به طور مختصر شما را با قانون جذب آشنا مي كند.

در همين لحظه، زندگي شما توسط نيروهاي جهاني هدايت و تحت تأثير قرار مي گيرد كه ممكن است حتي از آنها آگاه نباشيد و قدرتمندترين آنها قانون جذب است. درست مانند قانون گرانش زمين كه هميشه در حال اجراست و زندگي شما را بيش از آنچه كه تصورش را بكنيد تحت تاثير قرار مي دهد.

خبر خوب اين است كه وقتي از اين قانون جهاني آگاه شديد، مي توانيد ياد بگيريد كه چگونه از آن براي تغيير زندگي خود و براي بهتر شدن استفاده كنيد! زيرا نكته اينجاست: شما دائما در حال خلق كردن هستيد.

هر لحظه از هر روز، شما به طور فعال واقعيت خود را خلق مي كنيد. با هر فكري، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه، در حال خلق آينده خود هستيد. هنگامي كه بدانيد چگونه از قدرت قانون جذب در زندگي خود استفاده كنيد، مي توانيد افكار و اعمال خود را به گونه اي هدايت كنيد كه به شما امكان دهد بدون زحمت آنچه را كه مي خواهيد جذب كنيد.

ممكن است در حال حاضر بپرسيد، "يك دقيقه صبر كنيد... قانون جذب واقعي است؟"

قانون جذب را براي رسيدن به موفقيت به كار بريد

بسياري از مردم، هنگامي كه براي اولين بار در مورد اين قانون جهاني مي شنوند، آن را به عنوان "خرافات" رد مي كنند. بنابراين اگر شك داريد كه آيا واقعاً كار مي كند يا خير، مطمئناً تنها نيستيد! اغلب افرادي كه نمي‌دانند قانون جذب چيست و در مورد ادعاهايي كه شنيده‌اند شك دارند، از من سوال مي كنند و من چيزي را كه هميشه به آنها مي گويم به شما نيز مي گويم:

منتظر معجزه باشيد

وقتي متوجه شديد كه قانون جذب چگونه كار مي كند، مي توانيد از آن براي تغيير زندگي خود براي بهتر شدن و ايجاد آينده اي شگفت انگيز استفاده كنيد.

اين راهنما شما را در فرآيند استفاده از اين قانون جهاني قدرتمند راهنمايي مي كند و به شما نشان مي دهد كه چگونه آنچه را كه مي خواهيد در هر زمينه از زندگي خود آشكار كنيد. در اين مقاله 7 نكته مهم در مورد قانون جذب را مي آموزيم. همچنين ياد خواهيد گرفت كه چگونه از آن براي اهداف مختلف مانند جذب ثروت يا عشق بيشتر به زندگي خود استفاده كنيد.

قانون جذب چيست؟

قانون جذب يك اصل جهاني است كه بيان مي كند هر چيزي را كه روي آن تمركز كنيد به زندگي خود جذب خواهيد كرد. هر چيزي كه انرژي و توجه خود را به آن اختصاص دهيد همان چيزي است كه به شما باز خواهد گشت.

وقتي روي فراواني چيزهاي خوب در زندگي خود تمركز كنيد، به طور خودكار چيزهاي مثبت بيشتري را به زندگي خود جذب خواهيد كرد. اما اگر روي افكار منفي متمركز شويد و فقط روي چيزهايي كه در زندگي كمبود آن را احساس مي كنيد تمركز كنيد، در نهايت كمبود را به زندگي خود جذب خواهيد كرد و آنچه بيشتر از همه مي‌خواهيد همچنان از شما دور خواهد شد.

 

قانون جذب كائنات چگونه كار مي كند؟

هرچيز، همتاي خود را جذب مي كند. اگر احساس هيجان، اشتياق، شور، شادي، قدرداني يا فراواني مي كنيد، در اين صورت انرژي مثبت را به كائنات مي فرستيد.

به نوبه خود، آن انرژي مثبت افراد، منابع و فرصت هايي را جذب مي كند كه در همان طول موج پرانرژي طنين انداز مي شوند. اين خوش بيني كه بدون زحمت وارد مسير زندگي شما مي شود به شما امكان مي دهد به اهداف خود برسيد.

از سوي ديگر، اگر احساس بي حوصلگي، اضطراب، استرس، عصبانيت، رنجش يا غمگيني داريد، انرژي منفي را به بيرون مي فرستيد. اين انرژي منفي، شما را از اتفاقات مثبت دور ميكند و افراد و اتفاقات بدبين را به زندگي شما جذب مي كند.

قانون جذب را در زندگيتان كشف كنيد

اگر به زندگي خود بنگريد قانون جذب را خواهيد يافت. به عنوان مثال، فردي كه هميشه شكايت مي كند، معمولاً دوستان يا همنشين هايي را جذب مي كند كه نگرش بدي نيز دارند. يا افراد شاد و پرانرژي افراد با انگيزه ديگري را به حلقه خود جذب مي كنند.

قانون جذب يك قانون عملي است!

توجه به اين نكته مهم است كه كيهان اهميتي نمي‌دهد كه شما چه نوع ارتعاشي را ارسال مي‌كنيد. مهم نيست كه شما يك فرد مثبت يا منفي باشيد. به سادگي به آنچه ميفرستيد پاسخ مي دهد.

با تغيير ارتعاش خود، مي توانيد نحوه واكنش جهان به خود را تغيير دهيد! شما مي توانيد نتايج خاصي را در زندگي خود به سادگي با تكيه بر ارتعاشاتي كه با خواسته هاي شما هماهنگ است، ايجاد كنيد. اما براي انجام اين كار، بايد عميقاً و به طور مداوم از انرژي، افكار و احساسات خود آگاه شويد.

 هفت قانون كه واقعيت شما را شكل مي دهند

قانون جذب را مي توان به هفت «قانون كوچك» تقسيم كرد كه همگي بر نحوه واكنش جهان به شما و نتايجي كه در زندگي مي گيريد تأثير مي گذارند.

 

1- قانون تجلي

اين چيزي است كه اكثر مردم با شنيدن كلمات "قانون جذب" به آن فكر مي كنند. قانون تجلي بيان مي كند كه افكار و احساسات ما واقعيت ما را ايجاد مي كنند. آنچه روي آن تمركز مي كنيم همان چيزي است كه در زندگي خود نمايان خواهيم كرد.

نكته كليدي: تأييد و توجه به نشانه ها در قانون جذب روشي قدرتمند براي ماندن در مسير اهداف و تقويت باورهاي مثبت ذهن است و به شما كمك مي كند تا روي آنچه مي خواهيد (بر خلاف آنچه نمي خواهيد) تمركز كنيد تا بتوانيد زندگي مورد نظر خود را ايجاد كنيد.

2- قانون مغناطيس

قانون مغناطيس بيان مي كند كه هر چيزي كه در زندگي شما اتفاق افتاده است، اعم از افراد، چيزها و فرصت هايي كه به زندگي شما آمده اند؛ همچنين شرايطي كه در آن قرار گرفته ايد. نتيجه انرژي است كه براي آن صرف مي كنيد.

شما همان چيزي كه هستيد را جذب مي كنيد 

3- قانون ميل تزلزل ناپذير

آيا واقعاً چيزهايي را مي خواهيد كه باور داريد به آنها ميرسيد؟ قانون ميل تزلزل ناپذير بيان مي كند كه ميل شما براي دستيابي يا جذب يك چيز خاص بايد قوي و تسليم ناپذير باشد تا بتوانيد آن را در زندگي خود بدست آوريد. وقتي خواسته‌هاي شما ضعيف و بدون پايه‌اي محكم باشند، نمي‌توانند آنچه را كه مي‌خواهيد جذب كنند.

4- قانون تعادل ظريف

جهان از تعادل بين نيروها و عناصر مختلف تشكيل شده است. از آنجايي كه ما كوچكترين در كيهان هستيم، خواهان تعادل نيز هستيم. هنگامي كه جنبه هاي مختلف زندگي شما در تعادل هستند، مي توانيد آرامش و شادي واقعي را تجربه كنيد. اما براي رسيدن به تعادل، قدرداني و سپاسگزاري لازم است.

5- قانون هارموني

قانون هارموني تعامل هماهنگ نيروها و عناصر تشكيل دهنده جهان را توصيف مي كند. هارموني جريان زندگي است. وقتي با آن هماهنگ هستيد، همه چيز آسان به نظر مي رسد، گويي با جريان شنا مي كنيد نه مخالف آن.

استفاده از قانون هارموني و تلاش براي زندگي هماهنگ با ساير موجودات، شما را به خوش بيني اي كه جهان ارائه مي كند باز مي كند.

6- قانون عمل درست

قانون عمل درست بيان مي كند كه گفتار و اعمال شما بر دنياي اطراف شما تأثير مي گذارد و كيفيت تجربيات شما را در زندگي تعيين مي كند. نحوه رفتار و تعامل شما با ديگران تعيين مي كند كه ديگران نيز چگونه با شما رفتار مي كنند.

وقتي روي عمل درست تمركز مي كنيد و با ديگران مهربان هستيد، مطمئن باشيد كه كاري را كه دوست داريد با شما انجام مي دهند و اتفاقات مثبت بيشتري را به زندگي خود جذب خواهيد كرد.

7- قانون نفوذ جهاني

هنگام خيره شدن به ستاره ها در شب، به راحتي مي توان كوچكي و بي اهميتي را احساس كرد. اما حقيقت اين است كه هر يك از ما بخشي جدايي ناپذير از كيهان هستيم. ما با هر كاري كه فكر مي كنيم و انجام مي دهيم بر جهان تأثير مي گذاريم. ارتعاشات انرژي ما به بخشي از ساختار كيهان تبديل مي شود.

به همين دليل بسيار مهم است كه از افكار، احساسات و اعمال خود آگاه باشيد. همچنين نشانه هاي كيهاني را بشناسيد تا تأثير اعمال خود در جهت دستيابي به روياهايتان را بهتر درك كنيد.

با انجام اين كار، قادر خواهيد بود به طور موثر انرژي خود را كنترل كنيد و تأثير مثبتي را كه بر دنياي اطراف خود مي گذاريد افزايش دهيد.

گروه تحقيقاتي يكشو بر اين باور است كه اين خود ما هستيم كه هر روز تمام اتفاقات كوچك و بزرگ زنگيمان را رقم ميزنيم. هيچ چيز خارج از اختيار و اراده انسان نيست. اگر اتفاقات زندگي ما مطابق خواست و علايقمان نيست، به اين معني است كه از نحوه برنامه ريزي صحيح ذهن بي خبر هستيم و در طول زندگي، ديگران به جاي ما برنامه هاي غلطي را در ذهن و ضميرمان ثبت كرده اند. دليل اتفاقات بدي كه در زندگي تجربه مي كنيم همين است. اتفاقاتي كه مطابق با خواسته هاي ما نيستند. بنابراين قبل از هر اقدامي، بايد به پالايش ذهن و برنامهريزي مجدد آن بپردازيم.

ارزهاي پايدار يا استيبل كوين چيست؟

۰ بازديد

چگونه استيبل كوين ها مي توانند به سرمايه گذاران كريپتو كمك كنند و چرا دولت ايالات متحده به آن توجه كرده است.

استيبل كوين‌ها بخش مهمي از اكوسيستم ارزهاي ديجيتال در حال رشد هستند كه عمدتاً توسط سرمايه‌گذاران كريپتو به‌عنوان روشي عملي و مقرون‌به‌صرفه براي انجام تراكنش‌هاي ارزهاي ديجيتال مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اما يك بازيكن كليدي ديگر وجود دارد كه چشمش به استيبل كوين است: عمو سام.

مقامات دولتي ايالات متحده در حال رقابت براي تنظيم ارزهاي پايدار هستند كه با ساير انواع فرار ارزهاي ديجيتال متفاوت است. در جايي كه بيت كوين و اتريوم روز به روز و حتي ساعت، افزايش و كاهش مي‌يابند، استيبل كوين‌ها قول مي‌دهند كه ارزش خود را حفظ كنند، زيرا به دارايي‌هاي ناپايدار كمتري مانند دلار آمريكا يا يورو متصل هستند. به دليل استفاده بالقوه آنها به عنوان ارز واقعي، مقامات دولتي ايالات متحده از خطرات احتمالي استيبل كوين ها براي مصرف كنندگان و بازارهاي مالي در صورت عدم نظارت بر آنها مي ترسند.

استيبل كوين اساساً يك سكه است كه به دارايي ديگري متصل است و تقريباً مانند يك ارز ذخيره عمل مي كند. هامفري يانگ، كارشناس امور مالي شخصي پشت HumphreyTalks مي‌گويد: «اين مانند يك مخرج مشترك بين ساير ارزهاي ديجيتال است.

در اينجا همه چيزهايي است كه سرمايه گذاران بايد در مورد استيبل كوين بدانند.

استيبل كوين چيست؟

استيبل كوين نوعي ارز ديجيتال است كه به عنوان مبنايي براي ارزش خود به دارايي با ثبات تري متكي است. معمولاً مردم استيبل كوين‌ها را به عنوان مرتبط با يك ارز فيات مانند دلار آمريكا مي‌دانند، اما مي‌توانند ارزش مرتبط با فلزات گرانبها يا ساير ارزهاي ديجيتال را نيز داشته باشند. استيبل كوين ها اساساً يك ارز ديجيتال با نوسان كمتر هستند و پتانسيل بيشتري براي شباهت به انواع ارزهايي دارند كه مردم قبلاً از آنها استفاده مي كنند.

داگ بونپارث، مشاور مالي و رئيس Bone Fide Wealth در نيويورك مي‌گويد: «هدف آن فراهم كردن ثبات قيمت است، زيرا مردم در حال تراكنش بين سكه‌ها يا بين ارزهاي ديجيتال و فيات هستند، زيرا بازارهاي كريپتو مي‌توانند نوسان داشته باشند.

همه استيبل كوين ها توسط نوعي دارايي يا تركيبي از دارايي ها در يك ذخيره پشتيباني مي شوند. اين مي تواند طلا، پول نقد يا حتي بدهي كوتاه مدت شركتي به نام اوراق تجاري باشد. ايده اين است كه پول موجود در ذخاير به عنوان وثيقه براي استيبل كوين عمل مي كند - هر زمان كه دارنده استيبل كوين توكن هاي خود را نقد كند، مقدار مساوي از دارايي ها از ذخيره گرفته مي شود.

انواع مختلفي از استيبل كوين ها وجود دارد و همه يكسان ايجاد نمي شوند. تتر (USDT) به عنوان اولين و بزرگترين استيبل كوين شناخته مي شود و در سال 2014 ايجاد شد. طبق وب سايت آن، تقريباً 85 درصد دارايي هاي Tether عبارتند از پول نقد، معادل هاي نقدي، سپرده هاي كوتاه مدت و اوراق تجاري. يانگ مي گويد: «USDT متعلق به تتر است، بنابراين تتر بايد 1 دلار براي هر استيبل كوين در اختيار داشته باشد.

USD Coin يكي ديگر از استيبل كوين هاي محبوب است كه در سال 2018 توسط Circle راه اندازي شد. به گزارش Circle، سكه USD با عرضه در گردش 49 ميليارد دلار به دلار آمريكا و اوراق خزانه كوتاه مدت ايالات متحده متصل است. ساير استيبل كوين‌ها مانند Dai، Binance USD و TerraUSD نيز محبوب هستند، اما داراي ارزش بازار كوچك‌تر و تفكيك ذخاير متفاوت هستند.

چگونه از استيبل كوين ها استفاده مي كنيد؟

استيبل كوين‌ها مفيد هستند زيرا به افراد اجازه مي‌دهند تا با ارزهاي رمزپايه‌اي كه به عنوان سرمايه‌گذاري عمل مي‌كنند، مانند بيت‌كوين يا اتريوم، تراكنش يكپارچه‌تر انجام دهند. آنها پلي بين ارزهاي ديجيتال ناپايدار و دارايي هاي پايدار در دنياي واقعي مانند فيات تشكيل مي دهند. با معامله با استيبل كوين به جاي دلار آمريكا، مي‌توانيد تمام تراكنش‌هاي خود را در صرافي‌هاي ارز ديجيتال حفظ كنيد، كه مي‌تواند شما را از هزينه‌هايي كه احتمالاً در بسياري از صرافي‌ها ارزيابي مي‌كنيد، در امان نگه دارد.

فرض كنيد مقداري سولانا و اتريوم داريد و مي‌خواهيد سولاناي بيشتري با اتريوم خود بخريد. مي توانيد اتريوم خود را با استيبل كوين هايي مانند USDT با ارزش دلار آمريكا مبادله كنيد و از آنجا مي توانيد سولاناي بيشتري را با استيبل كوين هاي خود خريداري كنيد. از آنجايي كه سولانا و اتريوم بلاك چين‌هاي جداگانه‌اي هستند و تا حد زيادي از يكديگر جدا مي‌مانند، استفاده از استيبل كوين‌ها به‌عنوان واسطه مي‌تواند شما را در هزينه‌ها صرفه‌جويي كند و ارزش كريپتو شما را در دوره‌هاي معاملاتي پرنوسان حفظ كند.

يانگ مي‌گويد: «گاهي اوقات تبديل سولانا به اتريوم كمي سخت‌تر است، زيرا آنها در دو لايه متفاوت قرار دارند، زيرا دو پروژه متفاوت هستند، اما استيبل كوين مانند مخرج مشترك بين اين دو عمل مي‌كند.

اگرچه معامله‌گران كريپتو گاهي از استيبل‌كوين‌ها براي سرمايه‌گذاري‌هاي پيشرفته‌تر مانند سرمايه‌گذاري و وام‌دهي استفاده مي‌كنند، اكثر مبتديان از آنها براي اجتناب از كارمزد معامله استفاده مي‌كنند. بسياري از صرافي هاي رمزنگاري هنگام مبادله دلار آمريكا با استيبل كوين هزينه اي دريافت نمي كنند. به عنوان مثال، كوين بيس هيچ كارمزدي براي نقل و انتقالات بين USD Coin و دلار آمريكا دريافت نمي كند.

يكي ديگر از كاربردهاي استيبل كوين، حواله‌هاي بين‌المللي يا ارسال وجوه از طريق مرزهاي بين‌المللي است، اگرچه اين مي‌تواند گناه خطرناكي باشد.

هيچ مقررات رسمي كمي وجود دارد. از آنجايي كه استيبل كوين ها شكلي از پول خصوصي هستند - يعني پولي كه توسط يك شركت پشتيباني مي شود و نه دولت - اين خطر واقعي وجود دارد كه استيبل كوين ها به اندازه اي كه تبليغ مي شود پايدار نباشند، به خصوص در زمان مشكلات اقتصادي. نگراني هاي امنيتي و كلاهبرداري نيز وجود دارد. اساساً، اگر پول خود را در استيبل كوين قرار دهيد، هيچ تضميني وجود ندارد كه آن را پس بگيريد.

آيا مي توانيد روي استيبل كوين سرمايه گذاري كنيد؟

استيبل كوين ها به عنوان يك ارز خاص در دنياي كريپتو استفاده مي شوند - و سرمايه گذاري بزرگي ايجاد نمي كنند. آنها براي تراكنش هاي ديجيتال و تبديل دارايي هاي ديجيتال به و از پول "واقعي" مناسب تر هستند.

از آنجايي كه معاملات و قيمت‌هاي كريپتو مي‌توانند خيلي سريع بالا يا پايين بروند، تبادل سكه‌ها با استيبل كوين‌ها در مقابل معامله سكه‌ها با دلارهاي واقعي در داخل و خارج از حساب بانكي شما مي‌تواند آسان‌تر، سريع‌تر و ارزان‌تر باشد. به عنوان مثال، مي توانيد بيت كوين خود را به سرعت به استيبل كوين هاي متصل به دلار آمريكا، مانند USDT تبديل كنيد، و بيت كوين در صرافي كه در آن فعاليت مي كنيد به زندگي خود ادامه مي دهد و ارزش خود را حفظ مي كند. سپس مي توانيد آن استيبل كوين ها را با سكه هاي ديگر مبادله كنيد. اگر بخواهيد بيت كوين خود را مستقيماً به دلار آمريكا تبديل كنيد، ممكن است ورود به حساب بانكي شما بيشتر طول بكشد و عملاً آن را از صرافي رمزارز خارج كنيد.

Boneparth مي‌گويد: «شما نمي‌خواهيد فقط براي رفتن بين دو ارز مختلف، پول خود را از دست بدهيد.

آينده استيبل كوين ها

به گفته كارشناسان، مقررات احتمالاً موضوع بزرگي براي استيبل كوين ها در سال 2022 خواهد بود. مانند ساير ارزهاي رمزنگاري شده، استيبل كوين ها خارج از سيستم پولي ايالات متحده عمل مي كنند و مقامات بارها بر اين نگراني ها تاكيد كرده اند كه در حال عبور از شكاف هاي نظارتي هستند.

مقامات فدرال مانند گري جنسلر، رئيس كميسيون بورس و اوراق بهادار (SEC)، جروم پاول، رئيس فدرال رزرو، و جانت يلن، وزير خزانه داري، در ميان ديگران، بيشتر نگران استيبل كوين هستند زيرا اين نوع رمزارزها بيشترين پتانسيل را براي استفاده در آينده توسط مصرف كنندگان روزمره دارند. براي خريد چيزها به گفته كارشناسان، به همين دليل، منتظر ادامه گفتگوها در مورد مقررات استيبل كوين در سال جاري و احتمالاً حتي قوانين باشيد.

بونپارث مي‌گويد: «فكر مي‌كنم سال 2022 بزرگ‌تر از سال‌هاي قبل از تنظيم مقررات خواهد بود. هر چه رمزارزها به جريان اصلي تبديل شوند، تنظيم‌كننده‌ها و سياست گذاران بيشتر به آن توجه خواهند كرد.»

بونپارث مي‌گويد، استيبل‌كوين‌ها به‌ويژه مورد بررسي قرار گرفته‌اند، زيرا تنظيم‌كننده‌ها نمي‌دانند از آنها چه تصميمي بگيرند و عجله دارند كه چگونه قوانين و دستورالعمل‌هايي در مورد نحوه برخورد با استيبل كوين‌ها وضع كنند. مشخص نيست كه آيا تنظيم‌كننده‌هاي ايالات متحده تصميم مي‌گيرند با آنها به عنوان اوراق بهادار، بانك يا چيز ديگري رفتار كنند. بر اساس گزارش بلومبرگ، كاخ سفيد در حال برنامه‌ريزي براي انتشار يك استراتژي اوليه در سراسر دولت براي ارزهاي ديجيتال و ساير دارايي‌هاي ديجيتال است و از آژانس‌هاي فدرال مي‌خواهد تا خطرات و فرصت‌هاي خود را ارزيابي كنند.

اين بحث همچنين با موضوع كليد داغ ديگري در هم تنيده است: آيا فدرال رزرو ارز ديجيتال بانك مركزي خود (CBDC) را ارائه خواهد كرد يا خير. فدرال رزرو در ماه ژانويه گزارشي را منتشر كرد كه مدت ها منتظر آن بوديم و در مورد جوانب مثبت و منفي CBDC بررسي شد، اما تصميم نهايي در مورد اينكه آيا بايد به جلو برود يا خير را به تعويق انداخت. در عوض، فدرال رزرو به عموم مردم و ساير سهامداران تا 20 مي فرصت مي دهد تا قبل از اقدام بيشتر، نظرات خود را به اشتراك بگذارند. فدرال رزرو در اين گزارش اذعان كرد كه اين اقدام "نماينده يك نوآوري بسيار مهم در پول آمريكا خواهد بود."

به گفته گرانت مدوكس، برنامه ريز مالي تاييد شده و بنيانگذار برنامه ريزي مالي همپتون پارك مستقر در كاروليناي جنوبي، هر حركت بعدي فدرال رزرو مي تواند «ارزهاي رمزنگاري شده را تقويت كند يا ارزش آنها را كاهش دهد». او اخيراً به NextAdvisor گفت: «اين بستگي به جهتي دارد كه دولت ما انتخاب مي كند.

علاوه بر اين، برخي كارشناسان مي گويند افزايش نرخ بهره مورد انتظار توسط فدرال رزرو در سال جاري مي تواند تقاضا براي دلار آمريكا را تحريك كند و بنابراين توجه آمريكايي ها را به استيبل كوين هايي كه توسط پول نقد پشتيباني مي شوند جلب كند. به گفته اسكات بائر، تاجر سابق گلدمن ساكس، از آنجايي كه فدرال رزرو احتمالاً در سال جاري چندين بار نرخ بهره را افزايش خواهد داد، «در اصل بايد به دنبال باد براي دلار باشد» و «استيبل كوين‌هايي كه به دلار گره خورده‌اند نيز مي‌توانند اين روند را افزايش دهند». كه اكنون مدير عامل آكادمي بازرگاني Prosper است و همانطور كه توسط Coindesk گزارش شده است.

در حالي كه بايد ديد، اين چيزي است كه بايد در سال جاري مراقب آن بود و به طور بالقوه مي تواند بر هر اقدام نظارتي دولت ايالات متحده در مورد استيبل كوين ها تأثير بگذارد.

خريد اقساطي گوشي موبايل بدون دردسر

۰ بازديد

خريد اقساطي گوشي موبايل براي خيلي از افراد يك گزينه عالي محسوب مي‌شود. چرا كه دائما مدل‌هاي جديد گوشي به بازار عرضه مي‌شوند و براي انجام بسياري از كارها، مجبور هستيم گوشي‌ خود را ارتقاء دهيم. در اين مقاله با خريد قسطي موبايل از قسطي ماركت آشنا خواهيدشد.

بيشتر بخوانيد: گوشي شيائومي پوكو

 

هر يك از كمپاني‌هاي به‌نام و مشهور عرصه ساخت و توليد موبايل، پيوسته در حال توسعه تكنولوژي و ارتقاء محصولات خود هستند. در اين شرايط، ما تنها ناظر و شاهدي هستيم بر پيشرفت‌هاي شگفت‌انگيز در صنعت موبايل! اين در حالي است كه گوشي‌ها هر چند سال يك‌بار به دليل عدم پشتيباني از نسخه‌هاي جديد سيستم عامل، فرسودگي باتري، ناتواني در اجراي اپليكيشن‌هاي جديد و ... از رده خارج مي‌شوند. بنابراين، هر كدام از ما نياز داريم پس از مدتي گوشي خود را عوض كنيم.

يخچال فريزر سايد باي سايد امرسان

۰ بازديد

يخچال فريزرهاي متنوعي با ظرفيت و مدل‌هاي گوناگون در فروشگاه اينترنتي امرسان به فروش مي‌رسند كه هر يك ويژگي‌ها و خصوصيات منحصر به فردي دارند. تنوع محصولاتي كه در اين فروشگاه وجود دارد موجب مي‌شود هر خانواده‌ نسبت به بودجه، تعداد نفرات اعضاي خانواده و نيازي كه دارد، يك محصول مناسب و ايده‌آل براي خود انتخاب كند.

از جمله محصولاتي كه در فروشگاه اينترنتي امرسان عرضه مي‌شوند، يخچال فريزرهاي سايد باي سايد هستند. تفاوت عمده ميان نمونه‌هاي سايد باي سايد و دوقلو، اين است كه مدل سايد باي سايد، ظرفيت و گنجايش كمتري نسبت به دوقلوها دارد و فضاي كمتري در آشپزخانه شما اشغال مي‌كند. علاوه بر آن ظاهري زيبا و مدرن به آشپزخانه‌تان مي‌بخشد.

لوله زهكش چيست؟

۰ بازديد

لوله زهكش چيست و چگونه بهترين آن را، با قيمتي مناسب خريداري كنيم؟ به راحتي به كمك انواع لوله زهكش مي توان آب زيرزميني از عمق زمين زهكشي كرد و خارج كرد و از تخريب سازه ها و تاسيسات زير زميني جلوگيري كرد و به عمر مفيد آنها افزود ، در نتيجه به خوبي مي توان ضرورت زهكش كردن آب از زير زمين را درك كرد.

لوله زهكش چيست

مقادير بسيار زيادي از آب باران ، رودخانه ها ، درياچه ها و ديگر روان آب ها ، به عمق زمين نفوذ مي كند و در آنجا سفره هاي زيرزميني آب را تشكيل مي دهد ، اگرچه وجود آب هاي زيرزميني به عنوان نمونه اي از ذخاير طبيعي آب جهت حفظ حيات بر روي كره ي زمين بخصوص در شرايط خشكسالي و كم بارش  بسيار ضروري و مهم مي باشد  اما  از 250 سال پيش تا به الان ، همواره لازم بوده است كه سفره هاي آب زيرزميني را جهت حفظ محيط زيست ، بهره وري از زمين هاي كشاورزي و ديگر استفاده هاي اقتصادي ، مديريت كرد ، از اين رو از لوله زهكش به منظور خروج آب از زير زمين استفاده مي شود كه اين نوع لوله از زمان هاي قديم تا كنون هم در شكل و هم در مواد توليدي آن دچار تغييرات اساسي زيادي شده است ، با اين حال با توجه به ضرورت استفاده از اين نوع لوله ، همواره استفاده از لوله زهكش بسيار مورد توجه قرار دارد كه از جمله لوله هاي پركاربرد در پروژه هاي شهرسازي ، عمراني و كشاورزي محسوب مي شود.

انواع لوله زهكش

در كارخانجات لوله سازي ، لوله در طول و سايزهاي مختلفي توليد مي شود كه با توجه به استفاده و كاربرد آن بايد به انتخاب سايز و طول مناسب توسط كارفرما اقدام شود ، در واقع مشخصات فني هر لوله نشان دهنده ي كاربردهاي متفاوت هر لوله مي باشد .

اونواع كاشت مو توسط پزشك متخصص

۰ بازديد

در سالهاي اخير كاشت مو از جراحي هاي بسيار پرطرفدار با جوابدهي بالا بوده است و مشكلات بسياري را در زمينه زيبايي و سلامتي برطرف كرده است.

در واقع كاشت مو به نوعي از جراحي گفته ميشود كه در آن ريشه هاي مو ، تك تك از ناحيه اهدا كننده ( بانك مو) به ناحيه در حال ريزش مو و يا خالي از مو براي پيوند مو  انتقال داده ميشود.

 

پزشك متخصص پوست و مو 

سالهاي گذشته بسياري از افراد با مسئله ريزش مو و كم پشت شدن موهاي خود مواجه بودند ولي راه حل دائمي براي برطرف كردن اين مشكل وجود نداشت.

اما اين جراحي كاربردي ميتواند براي بسياري ، يك راه براي كسب احساس اعتماد به نفس بيشتر در مورد ظاهرشان باشد.

براي انجام اين جراحي در ابتدا بايد با پزشك و جراح متخصص پوست و مو مشاوره داشته باشند كه كدام روش هاي كاشت مو برايشان مناسب است.

چه موهايي براي كاشت مو استفاده مي شوند؟ 

در عمل كاشت مو با توجه به نوع روش كاشت، موهاي فردي كه پيوند انجام مي دهد، از پشت سر يا ناحيه اي از بدن برداشته مي شود و سپس با به كارگيري ميكروسكوپ و لوپ هاي مخصوص، فوليكول هاي آن به صورت يك به يك جدا مي شوند و با همان دقت و ريزه كاري و ظرافتي كه جدا شده اند در منطقه گيرنده با ايجاد برش هايي به اندازه يك ميلي متر پيوند زده مي شوند.

بدن به پيوند اين موها واكنشي نشان نمي دهد، در اصل برتري پيوند موي طبيعي نيز همين است.

با در نظر گرفتن اينكه عضو پيوندي از بدن خود شخص تهيه مي شود، احتياج به نگهداري و مراقبت هاي درماني بسيار زياد و خاص ندارد.

چنانچه در انتخاب دكتر خود دقت نماييد و دكتري با تجربه و متخصص باشد، به قدري با ظرافت و دقت مي تواند موها را جدا كرده و بردارد كه تنها خط باريكي به جاي بماند. نكته قابل توجه و بسيار مهم كه اكثراً بعد از مدتي بسيار نگران شده و حتي اعتراض هم مي كنند، اين است كه بعد از گذشت ۴ الي ۶ ماه، موها شروع به ريزش مي كنند و پس از آن، مجدداً موها رشد مي كنند.

بنابراين در ياد داشته باشيد كه ريزش بعد از كاشت كاملاً طبيعي مي باشد.

 

دلايل ريزش مو 

اصابت ضربه ها ي فيزيكي مانند : انواع جراحي ها، تصادفات ، بيماري شديد، و يا حتي انفولانزا مي تواند باعث ريزش موي موقتي شود .

اين امر باعث تحريك گونه اي از ريزش مو به نام جريان تلوژن نيز مي شود.

مو داراي يك چرخه ي عمر منظم است ؛ مرحله ي رشد، مرحله ي استراحت و مرحله ي ريزش.

در بارداري، مخصوصا بارداري هاي متعدد يكي ديگر از فشارهاي جسمي و هورموني است، كه مي تواند باعث ريزش مو شود.

از ديگر دلايل ريزش مو ميتوان به مصرف بيش از حد ويتامين  Aاشار كرد.

مصرف بيش از حد مكمل ها يا داروهاي حاوي ويتامين A مي تواند محرك ريزش مو باشد. كمبود پروتئين ازديگر دلايل ريزش مو است.

كم كاري تيروئيد، كم خوني و درنهايت وراثت مهمترين علت ريزش مو ميباشد كه در واقع از آن به عنوان الگوي طاسي ياد ميشود.

 

انواع روش هاي كاشت مو 

اين روزها ۲ روش FUT و FIT جزو رايج ترين روش هاي كاشت مو هستند كه با مشورت پزشك خود مي توانيد مناسب ترين را انتخاب كنيد، در واقع فوليكول هاي مو را به صورت تك تك و با همان حالت طبيعي مي كارند، موهاي كاشته شده همانند موهاي طبيعي رشد خواهند كرد.

كاشت و پيوند مو با چند روش متداول انجام مي شود . نتايج حاصل از اين روش ها راضي كننده بوده و اكثر بيماران از انجام آن رضايت داشته اند.

هرچند اين عمل ساده و بي خطر است اما رعايت كامل نكات ايمني و تخصص پزشك براي حفظ سلامت بيمار و به دست آمدن نتيجه مطلوب ضروري است.

همچنين به دليل حساسيت زياد اين عمل لازم است به طور تيمي انجام شود.

در اين عمل با توجه به نوع روش پيوند ، موهاي خود شخص از پشت سر يا ناحيه اي از بدن برداشته مي شود.

سپس با استفاده از ميكروسكوپ و لوپ هاي مخصوص ، فوليكول هاي آن به صورت تك تك جدا مي شوند و با همان ظرافتي كه جدا شده اند در ناحيه گيرنده با ايجاد برش هايي در حد يك ميلي متر پيوند زده مي شود.

رابطه عاشقانه موفق و 6 رازي كه بايد آن را بدانيد!

۰ بازديد

رابطه عاشقانه موفق و 6 رازي كه بايد آن را بدانيد!

رابطه عاشقانه موفق به نظر كار ساده اي ميرسد و به همين خاطر همه ي مردم بدون تحقيق و بررسي، با باورهاي غلط وارد رابطه عاطفي مي شوند و بعد از مدت كوتاهي، رابطه عاشقانه موفق آنها به شكست منجر مي شود و تنها دليل اين شكست، مطالعه نكردن است! همه ي مردم جامعه، به محضي كه وارد رابطه عاشقانه موفق مي شوند، فكر مي كنند كه خوشبخت ترين انسان روي كره ي زمين هستند، چون در ابتدا همه چيز براي شما خوب به نظر مي رسد و چون طرف مقابل خود را به خوبي نمي شناسيد، نمي توانيد قضاوت درست و يا غلطي در مورد اون كنيد! بنابراين تنها راه شما، شانس است! چون بدون تحقيق و بررسي وارد رابطه ي عاطفي شده ايد بنابراين اگر خوش شانس باشيد كه بخت شما خوب است و اگر بد شانس باشيد كه بدبخت شده ايد. 

 

چگونه رابطه عاشقانه موفق را خلق كنيم؟

برخي از مردم فكر مي كنند كه رابطه عاشقانه موفق ، فقط در فيلم ها و سريال ها وجود دارد و آنها خودشان را لايق يك رابطه ي عاطفي زيبا نمي دانند! آنها فكر مي كنند كه موفقيت و روابطه خوب همواره نصيب افراد خاصي مي شود، اما اين گونه طرز تفكرات، در سال 2019 كمي خنده دار است و شما بايد كمي اعتماد به نفس خودتان را افزايش بدهيد و سپس با كمي مطالعه، به راحتي مي توانيد، جايگاه فعلي خود را در حوزه ي روابط تغيير دهيد. اگر در هر حوزه اي فقط يك بار موفقيت كسب كنيد، به راحتي مي توانيد در همه ي حوزه ها به موفقيت ها عظيمي برسيد، زيرا اعتماد نفس شما به شكل انفجاري تغيير مي كند، در ادامه با سايت روابطه سبز همراه باشيد.

داشتن استراتژي تنها راه تداوم يك رابطه عاشقانه موفق است

1-     عشق واقعي را در آزادي بايد تجربه كرد!

اگر به همسر خود خيلي وابسته هستيد و مدام آن را چك مي كنيد، اين موضوع مهم را بدانيد كه عشق واقعي را بايد در آزادي تجربه كرد، 99 درصد خانم ها وقتي دچار شكست عشقي مي شوند و به يك روانشناس مراجعه مي كنند، مي گويند كه ما عاشق همسر خود هستيم، ولي نمي دانيم كه چرا او از من متنفر است! پاسخ كاملا واضح است، شما عاشق همسراتان نيستيد، بلكه فقط وابسته هستيد، شما با وابستگي خودتان، هم همسر خود را در قفس زنداني كرده ايد و هم آرامش را از خودتان گرفته ايد و تا وقتي كه احساس وابستگي را از خودتان دور نكنيد، نمي توانيد طعم لذت بخش زنگي را تجربه كنيد.

طبيعي است كه در اول ازدواج خيلي وابسته و دنبال هم باشيد و تمام زمان خود را با همسر زندگي خود صرف كنيد. اما رفتار شما، بعد از مدتي مي تواند به وابستگي تبديل شود و اگر نتوانيد عات مخرب خود را ترك كنيد، زندگي شما از هم مي پاشد! بايد ياد بگيريد كه مستقل زندگي كنيد و در نظر داشته باشيد كه مستقل بودن به اين معنا نيست كه شما دوست نداريد كه يكديگر را دوست داشته باشيد و يا حس عاطفي از خود نشان دهيد، فقط به اين معني است كه درك كنيد كه هر يك از شما سرگرمي و تعهدات خود را داريد ؛ زياد خوب نيست كه مثل چسب به هم وصل باشيد متاسفانه، با اين حال، بسياري از مردم نمي توانند از زندگي بدون شريك خود لذت ببرند - اين يك اشتباه رايج است!

روش هاي نوين كاشت ابرو در سال 2020

۰ بازديد

روش هاي كاشت ابرو بسيار زيادي وجود دارد كه بايد هر كدام از روش ها توسط متخصصين كاشت ابرو تجويز گردد، درست است كه روش هاي كاشت ابرو خيلي شبيه به هم هستند، اما تفاوت هاي جزئي با هم دارند كه اگر به متخصص كاشت ابرو مراجعه كنيد و متناسب با نياز شما، روش خاصي تجويز گردد، قطعا پروسه ي عمل جراحي براي شما به مراتب ساده تر خواهد شد. روش هاي كاشت ابرو مي تواند براي هر فردي متفاوت باشد! يعني ممكن است كه براي فردي روش sut تجويز شود و همچنان امكان دارد كه به فرد ديگري روش fue و يا fut پيشنهاد شود، بنابراين نوع و روش عمل جراحي بستگي به افراد جامعه دارد و در نظر داشته باشيد كه هر عمل جراحي دوره ي نقاهت دارد و شما بايد بعد از عمل جراحي، يك دوره ي زماني مشخصي را با توجه ويژ ه اي بگذرانيد.

روش هاي كاشت ابرو كلينيك ستاره ايران نوين

پيشرفت علم پزشكي و درخواست هاي بسيار زياد از جانب افراد بخصوص بانوان در جهت درمان و زيبايي در سالهاي اخير بسيار چشمگير است. از جمله اين پيشرفت ها ميتوان به كاشت ابرو اشاره كرد.
روش هاي كاشت ابرو براساس شرايط ابروي فرد و همچنين انتظارات او از اين عمل متفاوت است.

افراد ممكن است به دلايلي مختلف دچار كمبود ويا ريزش مو در ناحيه ابرو شوند.

دلايلي همچون تروما يا ضربه از طريق جراحت ، تصادف، سوختگي،‌مواد شيميايي، برق گرفتگي، راديوتراپي و…. و يا بصورت ارثي ، بيماري هاي پوست و مو ، اصلاح كردن ابرو در خانم ها يا اقايان در طولاني مدت ، تاتو ، بيماريهاي هورموني ، اعمال جراحي در منطقه ابرو و يا حتي تنها به دليل زيباتر شدن چهره خود با مشورت پزشك تصميم به اين جراحي بگيرند.

اهداي مو از پشت سر انجام مي‌شود كه در ادامه اين موي برداشته شده در ناحيه ابروها كاشته مي‌شود.